Garantija un atteikuma tiesības. Preču atgriešana.

Garantijas un atteikuma tiesības izmantojamas, ievērojot LR spēkā esošos likumus, kā arī pārdotās preces veidu un specifiskās īpašības.

Preces – jebkuras preces, kuras SIA “Balinvest” vietnē ir izvietotas Pircējam redzamā veidā un kuras Pircējs var pasūtīt un iegādāties, piem. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienestā reģistrēti uztura bagātinātāji, veselības uzlabošanas līdzekļi, vitamīni, tējas un citas medicīnas preces, kuru iegādei nav nepieciešama ārsta izrakstīta recepte.

Uztura bagātinātāji - viens no Preču veidiem - Latvijas Republikā reģistrēti uztura bagātinātāji, kuru lietošanā Pircējam jāievēro piesardzība, proti: „Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!”.

Preces cena – cena, kāda Pasūtījuma noformēšanas brīdī ir norādīta pie katras Preces vizuālā attēlojuma un Preces apraksta, un par kādu Pircējs ir tiesīgs iegādāties konkrētās Preces. Preces cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi (izņemot gadījumus kad tiek piedāvāta piegāde par velti) vai maksa par Pircēja izdevumiem, kas tam rodas, pašam veicot Preču atgriešanu.

Distances līgums - saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem starp Pircēju un Pārdevēju attālināti tīmekļa vietnes tiešsaistes režīmā noslēgts līgums, ar kuru Pircējs ir izteicis skaidru un nepārprotamu vēlēšanos iegādāties Pasūtījumā norādītās Preces, bet Pārdevējs apņemas Pircējam piegādāt Pasūtījumā norādītās Preces.

Atteikuma tiesības – Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir „patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā pēc Preces saņemšanas dienas atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.

Garantija - ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt preci pret atbilstošu preci, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece  vai lieta neatbilst garantijā sniegtajam raksturojumam.

 

1.     Saņemot preci,  lūdzam pārliecināties par to, vai piegādātās preces atbilst pasūtījumam.

2.     Pircējs atbild par korektu datu ievadīšanu, ja piegādes adrese ievadīta kļūdaini vai neprecīzi, pircējs maksā par atkārtotu piegādi.

3.     Pircējs nevar mainīt Preču piegādes vietas adresi pēc tam, kad Pasūtījums ir apstiprināts.

4.     Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā (14 kalendāro dienu laikā) atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējumu atlīdzību.

5.     Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam.

6.     Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, ir jāņem vērā, ka atteikuma tiesības nevar tikt realizētas:

  • pēc likumā paredzētā termiņa notecēšanas;
  • ja preces iepakojums ir atvērts un/vai bojāts;
  • prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
  • attiecībā uz tūlītējam patēriņam domātām precēm, tai skaitā zālēm, uztura bagātinātājiem, higiēnas precēm un kosmētikas līdzekļiem.
  • patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
  • prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
  • patērētājs iegādājies bezrecepšu zāles, medicīnas preces un uztura bagātinātājus, kuriem nepieciešami noteikti uzglabāšanas apstākļi (mitruma, gaismas, temperatūras u.c. ierobežojumi).

7.     Par Atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs paziņo Pārdevējam, aizpildot atteikuma veidlapu, kas iegūstama internetā pēc šādas adreses: http://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu.

8.     Aizpildīto veidlapu (veidlapa pieejama https://likumi.lv/doc.php?id=266462#516083 ) Pircējs nosūta Pārdevējam uz e-pasta adresi info@balinvest.lv Pēc aizpildītās atteikuma veidlapas saņemšanas Pārdevējs paziņo Pircējam, ka tas atteikumu ir saņēmis, kā arī informē par pieņemto lēmumu vai lēmuma pieņemšanas laiku. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

9.     Samaksāto naudu par atgriezto preci pilnā apmērā Pircējs saņems 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rakstveida atteikuma saņemšanas.

10. Patērētājs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis patērētāju, ka izmaksas jāsedz patērētājam.

11. Tīmekļa vietnes īpašnieks patur tiesības mainīt šo tīmekļa vietnes lietotāju garantijas un atteikuma tiesību politiku jebkurā laikā. Tīmekļa vietnes lietotāju tiesību izmaiņas ir spēkā ar to ievietošanas brīdi. Pēdējās redakcijas datums tiek precizēts šī dokumenta beigās.

Informējam, ka neviens normatīvais akts neparedz medikamentu atgriešanu. Iesakām vienmēr konsultēties ar ārstu vai farmaceitu pirms zāļu iegādes, kā arī rūpīgi iepazīties ar zāļu/uztura bagātinātāju lietošanas instrukciju.

2020.gada 20.janvāra redakcija

Jauni Sibīrijas papegles produkti Tavai labsajūtai

21. jan. 2021, Nav komentāru

Piedāvājam divus jaunus Sibīrijas lapegles uztura bagātinātājus, kas stiprinās Tavu imunitāti, aizsargās pret vīrusiem un ātrāk atjaunos Tavu organismu pēc fiziskām un garīgām pārslodzēm, saslimšanām un noguruma:

 

LarixC Taxifolin. Sibīrijas lapegles dihidrokvercetīns. pulveris 10 g. Dienas deva 100-200mg.